Sytuację wycinania drzewostanu na prywatnejŻycie w wolnym Państwie nie oznacza jednak wolności totalnej. Wycinanie drzew na własnej posesji obwarowane jest wieloma zapisami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować zupełnie swobodnie w odniesieniu do drzew.

Prawo regulujące wycinkę drzew na własnej nieruchomości

Sytuację wycinania drzewostanu na prywatnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu stosownej opłaty i otrzymaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie zezwolenie na wycięcie drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej posesji rosną drzewa wpisane do rejestru zabytków, potrzebne jeszcze jest także pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek nie wystarczy do zupełnego załatwienia tej sprawy. Trzeba spełnić jeszcze szereg dodatkowych wymogów, która wiążą się z dodatkowymi kosztami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć znaczną część czasu. Bez przejścia przez urzędowy formalizm nie możemy wyciąć bez konsekwencji drzew na własnej posesji. Swawola w tym obszarze wiąże się z niemałymi karami finansowymi

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia na wycinkę drzew są takie oto podmioty:

- Spółdzielnie i https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, będące własnością państwową

- Użytkownicy wieczyści

- Właściciele nieruchomości, które nie posiadają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli posiadacz nieruchomości uzyska zgodę administracyjną na wycinkę drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -odpowiednia opłata albo zrealizowaniu nasadzeń zastępczych, ewentualnie przesadzenia roślin na inny obszar.

Najnowsze artykuły:

Top